Læsere

Abonnenter på Statens & Kommunernes Indkøbs Service A/S´s rammekontrakter
Samtlige ministerier og tilhørende institutioner og direktorater
Skoler og højere læreanstalter
Klimaansvarlige
It-ansvarlige i Stat, Region og Kommune
Energi-ansvarlige
Borgmestre og kommunaldirektører
Hospitaler og plejehjem
Genbrugspladser
Region- og kommunalforvaltninger
Teknik- og Miljøforvaltninger
Kirker og kirkegårdsledere
Miljøansvarlige
IKA (Foreningen af offentlige indkøbere)
Risikokoordinatorer
Entreprenørafdelinger
Vej- og Parkafdelinger
Boligselskaber
Golfbaner
Vandværker
Politiets-, Forsvarets- og kriminalforsorgens afdelinger
Hjemmeplejen