Stat

&

Kommune
Indkøb

- Bladet til offentlige indkøbere -

Avisen Stat & Kommune Indkøb og magasinet Statsindkøb fusionerer per 1/1-2017 og bliver til Magasinet Stat & Kommune Indkøb.

Vi henviser i den forbindelse til http://www.statsindkoeb.dk

blad-forside1